Skip to content

ĎAKUJEME

wooacademy za marketing a odborné poradenstvo

Rozšírenie Avemaru na Slovensko bolo možné vďaka službám od wooacademy. Firme Gallee poskytla webovú stránku, SEO služby, marketingové konzultácie a medicínske odborné know-how, vďaka čomu sa predaj okamžite znásobil. Tento krok bol dôležitý v procese optimalizácie ceny Avemaru na Slovensku. Vďaka procesom a marketingu sme po roku 2016 znížili cez Avemaru o viac ako 30 % a poskytli tak onkologickým pacientom účinnú a cenovo dostupnú dietetickú potravinu špeciálne vyvinutú na boj s rakovinou.   

 

WOOACADEMY

je najlepšie hodnotená vzdelávacia inštitúcia pre online marketing a sales, ktorá zabezpečuje okrem vzdelania aj  profesionálne marketingové služby